News

ชนิดเครื่องตัดหญ้า

8

📣ชนิดเครื่องตัดหญ้า📣

⚙️ แบบสายสะพาย

✅ เหมาะกับพื้นที่ทุกประเภท

✅ ตัดหญ้าได้ทุกประเภท

✅ อาจทำให้เมื่อยล้าเมื่อตัดพื้นที่ขนาดใหญ่

✅ ใช้งานใบตัดได้หลายรูปแบบทั้งเอ็น / ใบมีด

✅ ใช้พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และน้ำมัน

💥 แบบรถเข็น

👉 เหมาะกับพื้นที่ขนาดกลาง-ใหญ่

👉 การใช้งานเหมาะกับสนามที่ไม่มีวัชพืช

👉 สะดวกสบายเนื่องจากมีล้อเลื่อน

👉 สามารถใช้ใบมีดได้เท่านั้น

👉 มีถุงสำหรับเก็บหญ้าตัดหญ้า สะดวกไม่ต้องคอยเก็บ

👉 ไม่สามารถตัดหญ้าส่วนที่เป็นขอบติดกับปูนได้

👉 ใช้พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และน้ำมัน

❣️ แบบมือถือ

🏷️ เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก

🏷️ น้ำหนักเบา

🏷️ ส่วนมากเป็นแบบสายเอ็น ไม่สามารถใส่ใบมีดได้

🏷️ จัดเก็บสะดวก

🏷️ ไม่มีแบบเติมน้ำมัน

🏷️ ใช้พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

Related Posts