News

เกล็ดเล็กน้อยความรู้คู่ช่าง มือโปร

4

เครื่องปั่นไฟ

  1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก เมื่อเครื่องยนต์ทำงานถึง 20 ชม.
  2. ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 100 ชม. ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกจนหมดแล้วเติมน้ำมันเครื่องของดีเซลใหม่เท่านั้น

รู้ป่าว ?? หากไม่เปลี่ยนหรือใช้น้ำมันเครื่องเก่าจะทำให้เครื่องยนต์และอะไหล่ภายในได้รับความเสียหายหนัก