News

ปั๊มน้ำเกษตร เลือกอย่างไร ใช้งานให้เหมาะสม

49

ปั๊มน้ำในงานเกษตร ที่ใช้สำหรับการสูบน้ำนั้น จะอยู่ 2 ประภทใหญ่ๆคือ
1. ปั๊มน้ำที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ( ที่มีอยู่ทั่วไปก็ได้แก่ ปั๊มหอยโข่ง เป็นต้น )
2. เครื่องยนต์ใช้น้ำมัน สำหรับหมุนส่งกำลัง ( ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเครื่องสูบน้ำ )

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ ความเหมาะสมในการเลือกใช้งาน ได้ดังนี้
1. ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
– ขนาด 2 HP จะสูบน้ำได้เฉลี่ย  = 25,000-30,000 ลิตร/ชั่วโมง
2. ปั๊มน้ำเครื่องยนต์
– ขนาด 5 – 7HP ( เครื่องยนต์เบนซิน )  จะสูบน้ำได้เฉลี่ย = 20,000-50,000 ลิตร/ชั่วโมง
– ขนาด 8 – 12HP ( เครื่องยนต์ดีเซลขนาด )  จะสูบน้ำได้เฉลี่ย = 20,000-50,000 ลิตร/ชั่วโมง
** ปริมาณน้ำอาจแปรผันตามอัตราเร่ง

ซึ่ง การเลือกขนาดของปั๊มน้ำ นั้น ต้องคำนึงถึง 2 ส่วนหลักคือ
1. ปริมาณการจ่ายน้ำ(Q)
– ปริมาณน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้ง เช่นถ้าต้องการจ่ายน้ำครั้งละ 1 โซน Q = 6 ลบ.ม./ชม.
2. แรงดันน้ำ(H)
– ในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้ท่อเมนไม่เกิน 100 เมตร จะต้องการแรงดันน้ำ H = 25 เมตรเป็นค่ามาตรฐาน
ซึ่งแน่นอนว่า ในบางพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ อาจจะต้องใช้ท่อเมนยาวเกิน  100 เมตร ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าแรงดันมาตรฐาน ( H = 25 ) ขึ้นอีก เท่ากับ 4 เมตรทุกๆระยะท่อเมน 100 เมตร  โดยใช้สูตรคำนวณคือ   H + ( 4 x 300 ) / 100

ยกตัวอย่างเช่น
ระยะท่อเมน 300 เมตร ดังนั้นแรงดันน้ำที่ต้องการ คือ
( H ) = 25 + ( 4*300/100 ) = 25 + 12 = 37 เมตร
แต่หากเป็นพื้นที่ลาดชัน จะต้องเพิ่มค่าแรงดันมาตรฐาน( H = 25 )ขึ้ นอีกเท่ากับระดับความสูงระหว่างพื้นที่กับปั๊มน้ำ เช่น  พื้นที่เป็นเนินสูง 5 เมตร ดังนั้นแรงดันน้ำที่ต้องการ ( H ) = 25 + 5 = 30 เมตร
* ในการเลือกปั๊มน้ำควรเพิ่มค่าแรงดันน้ำ ( H )ขึ้ นอีก  30% เพื่อชดเชยแรงดันน้ำที่สูญในระบบ(Head Loss)
** หน่วยวัดกำลังของมอเตอร์มี 2 ลักษณะ คือ HP ( แรงม้า ) และ Watt ( วัตต์ ) ( โดย 1 HP = 750 w / 0.75 kw )

การเลือกซื้อปั๊ม
1.รู้รายละเอียดการใช้น้ำ เช่น ปริมาณน้ำและแรงดัน
2.ปั๊มน้ำมีวัสดุหลากหลาย ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้งานต่างกันเช่น ดูดน้ำเสีย ดูดสารเคมี หรือดูดน้ำประปา เรพาะฉะนั้น ควรเลือกปั๊มน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3.เลือกขนาดของปั๊ม ในการเลือกปั๊มต้องดูว่าปั๊มสามารถจ่ายปริมาณน้ำได้มากแค่ไหนเพียงพอกับการใช้งานหรือไม่ การเลือกปั๊มน้ำการเกษตร และที่แรงดันน้ำที่ต้องการ เช่น
– ปริมาณน้ำ 280 ลิตร/นาที หรือ 30 m3 / h (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)
-แรงดัน5บาร์(10 m=1bar ) ระยะทางส่ง50เมตรเท่ากับ 5บาร์
– ขนาดมอเตอร์ 220 V.หรือ380 V (Volt แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามอเตอร์)
-50 Hz. (Hertz ความถี่ไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้)
– 400 W. (Watt กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้)
– 1.6 A. ( Amp กระแสไฟฟ้า ที่มอเตอร์ใช้)
ตัวอย่างการเลือกปั๊มน้ำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 5ไร่(8,000 ตารางเมตร)
ในที่นี้จะคำนวณระบบเพื่อหาขนาดของปั๊มน้ำ การเลือกปั๊มน้ำการเกษตร โดยกำหนดว่าเป็นสวนเกษตรผสมผสานมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน

ข้อควรระวังก่อนติดตั้ง
– ระวังสายไฟในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งปั๊ม
– ควรใช้งานสูบภายในขอบเขตของกำลังและสเปคของเครื่อง
–  ควรต่อสายดินและติดตั้งคัตเอาท์
– ควรใช้ท่อที่แข็งแรง เพื่อป้องกันท่อตีบหรือบิดงอ ในขณะสูบน้ำ
–  ระวังอย่าให้โดนฝนเพราะจะทำให้อายุของปั๊มสั้นลง
– ตรวจสอบซีลหลังต่อท่อว่ามีรอยรั่วหรือไม่
– ระดับของตัวปั๊มจะต้องสูงกว่า ท่อดูดเสมอ
– ท่อดูดจะต้องใส่ฟุตวาล์ว (หัวกะโหลก) และอาจจะใส่ตัวกรองน้ำร่วมด้วย
– ปลายท่อดูดจะต้องจมอยู่ในน้ำ และควรห้างจากก้นบ่อและผนังข้างบ่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด
– ติดวาล์วกันน้ำย้อนและประตูน้ำ ที่ท่อด้านจ่ายเหนือปั๊มน้ำ
– หากมีการแก้ไขระหว่างเครื่องทำงาน ให้ดับเครื่องก่อนทุกครั้ง

Cr. kwaithongaec.com

CR : https://jasicthailand.com/th/blog

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *