มาสเตอร์ ฮาร์ดแวร์ logo

คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V (SK-HP-1512C)

25,125.00 บาท

รูปภาพสินค้า คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V   (SK-HP-1512C)รูปภาพสินค้า คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V   (SK-HP-1512C)รูปภาพสินค้า คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V   (SK-HP-1512C)รูปภาพสินค้า คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V   (SK-HP-1512C)รูปภาพสินค้า คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V   (SK-HP-1512C)รูปภ��าพสินค้า คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V   (SK-HP-1512C)รูปภาพสินค้า คร.ฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-1512C/4.0Hp 175บาร์/220V   (SK-HP-1512C)