มาสเตอร์ ฮาร์ดแวร์ logo

GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้

6,510.00 บาท

รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้รูปภาพสินค้า GBH2-24DFR สว่านโรตารี่3ระบบ Bosch 06112730K0 790W ถอดหัวได้